Skip to content

Eli Jacobi Nielsen

Eli Jacobi Nielsen

Eli er bosat i Karise med ægtefælle Ester, nuværende byrådsmedlem, formand for Miljø & Teknikudvalget:

  • Erhverv: Tidligere landmåler i entreprenørbranchen.
  • Socialt engagement: Bestyrelsesmedlem i Karise Borger og Erhvervsforening, bestyrelsesmedlem i Kulturgruppen Fru Marthe, arrangør af Karise Marathon
  • Fritidsinteresser: Maratonløb.
  • Motto: Ordentlighed og jordforbindelse.

    Fokus på realistiske løsninger på reelle problemer, herunder:

  • Ældreplejen: vi kan ikke som kommune alene løse problemet med manglende rekruttering af de varme hænder der er nødvendige for at sikre vores ældre en værdig alderdom, men vi kan vise respekt for medarbejderne på sosu-området, og give dem de bedst mulige løn- og arbejdsforhold.
  • Infrastruktur, vedligeholdelse: vi kan ikke indhente efterslæbet på vedligeholdelse af kommunens veje, fortove og broer på én gang, men vi kan fortsætte det gode arbejde vi har sat i gang, med øgede bevillinger til asfalteringer og renovering.
  • Trafiksikkerhed: vi kan ikke opfylde alle borgerønsker om fortove, hastighedsbegrænsninger o.lign. på én gang, men vi kan fortsætte de øgede investeringer til Trafikhandlingsplanens tiltag, der allerede har bragt os langt.
  • Nyskabelse og udvikling: vi kan ikke undgå modstand mod nyudvikling, herunder omfartsvejen ved Haslev, men vi kan have modet til at stå fast på en god løsning, der både afhjælper de trafikale problemer med tung trafik i byen, og skaber et helt nyt attraktivt boligområde, placeret ideelt for de mange borgere der pendler nordpå.
Scroll To Top